HVORFOR ROTARY / INFO TIL NYE MEDLEMMER

Informasjon til nye medlemmer.

HVA ER ROTARY ?

Rotary ble stiftet av Paul Percy Harris, en advokat som praktiserte I Chicago. Han hadde en visjon om å stifte en klubb for respektable forretningsmenn. Den første klubben ble stiftet 23.02.1905. Dagens Rotary er en internasjonal organisasjon, som spenner over 32500 klubber fordelt på 529 distrikter og 1.250.000 medlemmer. I Norge er det I dag ca 14.000 Rotarianere fordelt på 339 klubber I 7 distrikter. Klubbstørrelsen varierer fra under 20 til over 200 medlemmer.

ORGANISASJON

Alle klubber er tilknyttet Rotary International. Det er altså klubben som er tilknyttet RI mens det enkelte medlem er medlem av sin klubb. Den enkelte klubb har sitt valgte styre og president, som gjennom sitt Rotaryår, 1/7 t.o.m. 31/6, leder klubben i h.h. til klubbens vedtekter. Disse kan dog ikke være i strid med RI’s lover. Den enkelte klubb ledes igjen av hvert enkelt distrikts guvernør (DG). Denne rapporterer direkte til verdenspresidenten. Hovedadministrasjonen ligger i Evanston, Illinois USA, men også med avd.ktr. i Zürich. Rotaryklubben er den minste – og den viktigste enheten i organisasjonen. Den enkelte president gir i sitt Rotary-år klubben sitt ”preg”. Rotary er upolitisk, åpent for både kvinner og menn av alle trosretninger. Det er ingen diskriminering i Rotary, men det er kun gjennom en anbefaling el. invitasjon man blir medlem av en Rotary klubb.

ROTARY’S FORMÅL

RI’s offisielle motto er Service above self, el. slik vi sier det i Norge : å gagne andre. Dette mål søker vi å nå gjennom følgende prosedyrer:
1. Å lære våre mennesker å kjenne.
2. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeide.
3. Å søke å virkeliggjøre Rotary’s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger.
4. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

Denne målsetningen kan videreføres til selve grunnlaget for all Rotary-virksomhet omtalt som ” de 4 avenyene”. Tjenestene ble igjen definert som en felles platform for alt klubbarbeid:
(1) KLUBB
(2) YRKE
(3) SAMFUNN
(4) INTERNASJONALT

Dette leder frem til det vi kaller ”4-spørsmålsprøven” :
1. Er det sannhet ?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår ?

En Rotarianer bærer stolt sitt Rotarymerke, og viser med dette aktiv støtte til Rotary’s visjoner og mål. En Rotarianer tror på at
• Økt kunnskap er grobunn for bedre forståelse
• Det er mulig å motvirke moralsk forfall og likegyldighet
• Det er nødvendig å ta ansvar
• Det er opp til den enkelte – Rotary’s kjerneverdier forplikter.

DE 4 AVENYENE

Det er opp til den enkelte klubb å opprette komitéer etter behov, men de 4 avenyene er alltid med:

Klubbtjenesten håndterer oppgavene som vedrører klubbens ”indre liv” , og er koordinator for det øvrige komité-arbeid som er rettet innad. Komitéen utgjør fundamentet for alt klubbarbeid.

Yrkestjenesten er regulatoren for medlemsskapet, og som sådan et instrument for å la oss stille høye etiske krav til medlemmene. Et medlem skal ha en klassifikasjon som gjenspeiler sitt yrke, og vedkommende skal være en fremtredende representant for yrket, som er kriteriet for å opptas Medlemmet blir på et vis sitt yrkes representant i Rotary og Rotary’s representant i sitt yrke. Det forventes at dine klubbvenner gjennom deg får et innblikk i ditt fag/bransje.

RYLA, Rotary’s ledelsesseminar for ungdom inngår i denne tjeneste.

Samfunnstjenesten’s motto kunne ha vært ” det gode i deg er det gode du gjør for andre”. Avenyen skal delta ved løsning av ulike samfunnsoppgaver i nærmiljøet og i distriktet. Vi skal søke å virkeliggjøre Rotary’s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som gode samfunnsborgere Rotary’s ungdomsorganisasjoner Interact og Rotaract ligger innunder denne tjenesten.

Internasjonal tjeneste arbeider for å utvikle vennskap, forståelse og tillit over landegrensene, mellom mennesker fra alle yrker, kulturer og nasjoner. Rotary har utviklet en rekke prosjekter og hjelpeprogrammer verden rundt. Tillit og forståelse er den beste grobunn for fred. Ved å lære om hverandre kan vi praktisere dette The Rotary Foundation (TRF), også kalt Rotaryfondet, er organisasjonens investeringsbank, opprettet i 1917. Alle klubbene gjør sine innskudd her, deretter kan man hente penger til hjelpetiltak på steder der det er behov. Matching Grant tilsier at TRF vil gå inn å støtte en klubb med et tilsvarende beløp til det klubben selv yter Fondet er Rotary’s flaggskip, og har siden stiftelsen ytet mer enn 2 milliarder kroner til ulike prosjekter og programmer. Et av fondets største prosjekter er uttrydelsen av Polio på verdensbasis innen utgangen av 2012. Eiksmarka Rotary’s prosjekt i Uganda, hvor vi har levert og organisert drift av et vannrenseanlegg i landsbyen Kisheny, hører også med her.

HVA KREVER DU AV ROTARY ?

Dette er et vanskelig spørsmål, men noen stikkord må vel være
• sosialt nettverk
• tverrfaglig yrkesmiljø
• relevant meningsutveksling og 2-veis kommunikasjon
• Muligheten til å knytte kontakter utover egen klubb – en Rotarianer kan besøke en hvilken som helst klubb, over hele verden.

HVA KREVER ROTARY AV DEG ?

Klubben er basis for vår virksomhet, mediet for å utvikle vennskap og utvide vår horisont. Klubbmøtene er alltid til samme tid, og som regel på samme sted, Du vil også ha muligheten til å besøke en annen klubb, når du ikke rekker ditt ”hjemmeklubbmøte”.

Du vil alltid være velkommen, uansett hvor du er i verden. Noen klubber har morgenmøter, noen lunsjmøter, noen kveldsmøter o.s.v. Som Rotarianer har du møterett! Du skal ha et oppmøte med min. 50%, hvorav 25% skal være i egen klubb. Styre – og komitemøter gir også fremmøte. Alle medlemmer må delta aktivt i en av tjenestekomiteene. Eiksmarka Rotary Klubb ønsker medlemmer som er aktive og villige til å arbeide for å være med å utvikle sin klubb, til beste for seg selv og det fellesskap de er med på og skape.

”DEN SOM IKKE GJØR NOE FOR ANDRE, GJØR IKKE NOE FOR SEG SELV!”

Se også:
Hvorfor Rotary, et PFD-dokument på én side
Hvorfor Rotary, en PPT-presentasjon for A5

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Eiksmarka Vel's lokaler
Adresse: Nils Leuchsvei 40
Postnummer: 1359
Sted: Eiksmarka
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...