PROSJEKTER / VANNPROSJEKT I KISENYI SIDEN 2008 - I 2009 ble vårt store vannprosjekt i landsbyen Kishenyi i Uganda ferdigstilt, og rent vann til de over 1200 innbyggerne er en realitet. Anlegget ble åpnet med stor festivitas. Dette er et vannrenseanlegg, og antall syke har falt betraktelig i løpet av det året anlegget har vært i drift. Se rapport etter gjennomføring, referat fra evalueringsmøte med Koestler, sammendrag med erfaringer.

Det er et såkalt Matching Grant prosjekt. Prosjektets hovedsponsor, Conecto AS, medlemmenes finansielle støtte og innsats, bidrag fra lokalt næringsliv og andre samt Matching Grant midler fra The Rotary Foundation sikret fullfinansiering av prosjektet med kr 360.000. Prosjektet er gjennomført med bistand fra og i samarbeid med Fontes Foundation v/dr. Andreas Koestler. Vår samarbeidsklubb i Uganda, Bushenyi Rotaryklubb, bidro med lokale kontakter etc.

Vi har fulgt opp dette anlegget etterpå, og med bidrag fra Eiksmarka RK ble solceller installert til drift av vannrenseanlegget. Solceller reduserer i vesentlig grad driftsutgiftene. Og vi har finansiert reparasjon og forsterkning av et gjerde rundt pumpestasjonen. Gjerdet ble ødelagt av en flodhest.

Det er hyggelig å kunne konstatere at vårt vannprosjekt i Kishenyi i samarbeide med Fontes har vært en suksess, som nå er selvfinansierende og bærekraftig. På lang sikt vil det bidra til bedre helse og at færre liv går tapt fordi det er farlig å hente vann i sjøen. Landsbyen samarbeider med andre landsbyer som har samme opplegg, og de drar nytte av hverandres erfaringer.

Et lite inntrykk fra Kishenyi, en typisk landsby i dette området.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Eiksmarka Vel's lokaler
Adresse: Nils Leuchsvei 40
Postnummer: 1359
Sted: Eiksmarka
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...